Balkongrenovering

En balkong är värdehöjande för fastigheten och ger ökad boendekvalitet. Den ger byggnaden personlighet och är ofta fasadens mest framträdande detalj.

 

Öbergs arbetar med balkongrenovering i Göteborg. Och det finns ett stort behov av just balkongrenovering i Göteborg eftersom balkonger i Göteborg och på Västkusten utsätts för ett tuffare klimat än i övriga Sverige. Det regnar både uppifrån och från sidan och vindarna för med sig salt från havet.

 

Balkongen är väl värd att underhålla, och vid behov renovera – inte minst av säkerhetsskäl. En balkong är beräknad att hålla för stora påfrestningar. Om balkongen tappar i hållfasthet kan det givetvis få allvarliga konsekvenser för människor både på balkongen och under den.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av balkongrenovering, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med balkongrenovering i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med både byggprojektering och balkongrenovering blir vi en trygg partner. Samtidigt blir projektet oftast både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det lönar sig ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en balkongrenovering i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.

Olika balkongtyper

Det finns många olika typer av balkonger, både när det gäller utseende och konstruktion. Några vanliga balkongtyper är Kungsbalkong, Kronbalkong och Fransk balkong.

 

Balkongkonstruktioner

När det gäller själva balkongkonstruktionen finns det tre huvudgrupper:

 

• Infällda balkonger

• Konsolande balkonger

• Stålramsbalkonger

 

Oavsett konstruktionstyp behöver balkonger regelbunden översyn.

Vanliga balkongskador

De flesta balkonger är byggda av betong. Vanliga problem med detta byggnadssätt är sprickbildningar. De uppstår ofta för att armeringsjärn och infästningar rostar och succesivt spräcker betongen. Sprickorna gör i sin tur att vatten lättare tar sig in och fryser med frostsprängning som följd. Har sprickbildningen väl börjat ökar skadorna tyvärr exponentiellt med tiden.

 

Besiktiga din egen balkong

Ett bra sätt att göra en första bedömning av balkongens skick är att själv göra en ytlig översyn. Håll utkik efter flagnande färg, sprickor i betongen, missfärgningar och rostande infästningar. Alla skador är dock inte synliga vid en ytlig besiktning och det kan krävas en mer grundlig undersökning för att bättre bedöma balkongens skick.

 

En tumregel är att ju tidigare ett fel upptäcks och åtgärdas, desto bättre säkerhet och lägre totalkostnad för underhållet blir det, sett över tid.