Byggprojektering

En väl genomförd byggprojektering bygger på goda kunskaper och lång praktisk erfarenhet. Öbergs arbetar med byggprojektering i Göteborg.

 

Vad är då byggprojektering? Man kan säga att det handlar om att i förväg säkerställa att projektet blir som det är tänkt och att det genomförs så effektivt som möjligt med de ekonomiska ramar som gjorts upp. Det primära är att göra:

 

• En genomtänkt planering

• Tekniska beräkningar

• Ekonomiska kalkyler

• Eventuella utredningar

 

En bra byggprojektering är att ”tänka efter före” och ligger till grund för en god projektekonomi.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av byggprojektering, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med byggprojektering i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojekteringen likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet oftast blir både smidigare och mer kostnadseffektivt. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det lönar sig ur flera aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en renoveringombyggnad eller tillbyggnad i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

 

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.

 


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.