Fasadrenovering

Öbergs arbetar med fasadrenovering i Göteborg. Ett utsatt geografiskt läge och påfrestningar kopplade till klimatförändringar gör att behovet av renovering av fasader i Göteborg ökar, och renoveringarna behöver ske med allt tätare intervall. Fasaden är en viktig del av det så kallade klimatskalet.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av fasadrenovering, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med fasadrenovering i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med både byggprojektering och fasadrenovering blir vi en trygg partner. Samtidigt blir projektet oftast både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det kan löna sig ur ett flertal aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en fasadrenovering i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.


Fasaden – en del av klimatskalet

Att hålla fasaden i gott skick är oerhört viktigt. Inte bara för att byggnaden skall se snygg ut – fasadens primära uppgift är att stå emot väder och vind och är en del i det så kallade klimatskalet. Ser du tecken på att fasaden behöver ses över, är det hög tid att ta frågan på allvar. Att nonchalera uppenbara skador medför onödiga kostnader och bör undvikas.

 

Från landshövdingehus till nyfunkis

Det finns många olika typer av fasader i Göteborg. De vanligaste fasadtyperna är:

• Tegelfasader

• Putsade fasader

• Träfasader

 

Tar man en promenad på Göteborgs gator kan man se byggnader från olika epoker, med sina tidstypiska fasader. Från äldre, rikt ornamenterade 1800-tals hus och enkla träfasader till stram nyfunkisarkitektur.

 

Olika fasader – olika livslängd

Alla fasadtyper har sina egna för- och nackdelar. Byggnadsåret är en viktig parameter och kan vara av stor betydelse för hur lång livslängd en fasad kan förväntas ha. Även det geografiska läget kan ha stor betydelse. En byggnad i ett oskyddat och utsatt läge på Västkusten utsätts för mycket större påverkan än en byggnad i det norrländska inlandet.

 

Inte nog med att vårt Göteborgsklimat är tufft – ofta har en fasad blivit föremål för okunniga hantverkare och oprövade, nya tekniker och behandlingar. Troligen har den blivit övermålad ett stort antal gånger, ibland med direkt olämpliga färgtyper. Kanske har den också blivit både lappad och lagad av mindre skickliga hantverkare.

Vanliga fasadskador

Oavsett typ av fasad, vilket klimat den utsatts för och hur den tidigare behandlats är det av mycket stor betydelse att upptäcka och åtgärda eventuella skador så snart de upptäcks. Har processerna väl startat ökar skadorna tyvärr exponentiellt med tiden. Ge därför fasaden regelbunden översyn.

 

Tegelfasad

Tegel och fogar kan dra åt sig vatten. Det kan innebära både läckage in till bärande konstruktionen och frostskador med spruckna stenar och vittrande fogar som följd. Det leder till ökad risk för mögelskador och att den bärande konstruktionen kan drabbas av rötskador och i värsta fall av Äkta Hussvamp. Till slut får det till följd att tegelstenarna kan lossna och innebära fara för både byggnad och människor.

 

Putsad fasad

På samma sätt som en tegelfasad, kan även en putsad fasad dra åt sig vatten. Sättningar och rörelser i huset kan leda till sprickbildningar i putsen. Sprickorna leder till att vatten kan ta sig in med risk för frostsprängning. Det i sin tur leder till ökad risk för mögelskador och att den bärande konstruktionen kan drabbas av rötskador. I värsta fall kan byggnaden också drabbas av Äkta Hussvamp.

 

Träfasad

Med rätt utfört snickeriarbete och rätt materialval kan en träfasad stå emot klimatet överraskande bra – hundratals år – om den inte behandlas alls! De vanligast förekommande problemen uppstår istället ofta vid målning med felaktig färg. Fukt stängs inne i träet och leder till mögelskador och rötskador.

Besiktiga din egen fasad

Ett bra sätt att göra en första bedömning av fasadens skick är att själv göra en ytlig översyn. Håll utkik efter vittrande och smuliga fogar, flagande färg, sprickor i putsen, missfärgningar och rostande infästningar. Alla skador är dock inte synliga vid en ytlig besiktning och det kan krävas ett antal provtagningar för att bättre bedöma fasadens skick.

 

En tumregel är att ju tidigare i processen åtgärden sätts in, desto bättre säkerhet och lägre totalkostnad för underhållet sett över tid.