Fönsterrenovering och fönsterbyte

Öbergs arbetar med fönsterrenovering i Göteborg och fönsterbyte i Göteborg. Och det finns ett stort behov av det eftersom fönster i Göteborg och på Västkusten utsätts för ett tuffare klimat än i övriga Sverige. Tillsammans med klimatförändringarna ökar därför behovet av fönsterbyte och fönsterrenovering.

 

Ett gammalt fönster kan vara av mycket hög kvalitet. Har det endast begränsade skador är det oftast bättre ur många aspekter att renovera det. Öbergs har en egen fönsterverkstad där vi hanterar de flesta typer av fönster.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av fönsterbyte eller fönsterrenovering, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med fönsterrenovering och fönsterbyte i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med både byggprojektering och byggnationen blir vi en trygg partner. Samtidigt blir projektet oftast både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det lönar sig ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra fönsterbyte eller fönsterrenovering i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.

Fönster – en del av klimatskalet

Att hålla fönstren i gott skick är oerhört viktigt. Fönstren är en viktig del av det så kallade klimatskalet. Ser du tecken på att ett fönster behöver ses över, är det hög tid att ta frågan på allvar. Att nonchalera uppenbara skador medför onödiga kostnader och bör i möjligaste mån undvikas.

 

Olika fönstertyper

Det finns många olika typer av fönster i Göteborg. Det kan vara gammaldags allmogefönster i kulturbyggnader och landshövdingehus eller moderna treglasfönster med energiglas. Materialet kan vara av trä, plast, stål eller aluminium. Alla fönstertyper har sina egna för- och nackdelar.

 

Skall ett fönster ersättas bör man noga följa den stil som varit där innan, så att inte helhetsintrycket av fasaden störs. Ett exempel kan vara att man i en gammal kulturfastighet med fördel väljer att, om behov finnes, ersätta originalfönstret med ett nytillverkat av samma design, ibland också med antikglas.

 

Vanliga skador på träfönster

Ett vanligt förekommande problem är att det uppstår sprickor i träet och att fogen eller kittet skadats och att det tränger in fukt, vilket leder till rötskador. Problem kan också uppstå genom felaktig eller undermålig ytbehandling. Vanligtvis felaktigt val av färg. Ofta uppstår dessa skador i fönstrets nederdel i det så kallade understycket. Problem kan också vara otäta lister och kärvande beslag.

 

Oavsett typ av fönster och vilket klimat det utsatts för, är det av mycket stor betydelse att åtgärda eventuella skador så snart de upptäcks. Har processerna väl startat ökar skadorna tyvärr exponentiellt med tiden och kan även drabba övriga delar av byggnaden. Besiktiga därför fönstren regelbundet.

Besiktiga dina egna fönster

Ett bra sätt att göra en första bedömning av dina fönsters skick är att själv göra en ytlig översyn. Titta efter flagande färg, sprickor i träet, glipande aluminiumdelar, skadade fogar eller om kittet saknas eller smular sig. Titta även efter missfärgningar och rostande infästningar.

 

Alla skador är dock inte synliga vid en ytlig besiktning. En vanlig felbedömning är att träet ser bra ut från utsidan, men under färgen kan det vara helt ruttet. Det kan alltså krävas ett antal provtagningar för att bättre bedöma fönstrens skick.

 

En tumregel är att ju tidigare i processen åtgärden sätts in, desto bättre säkerhet och lägre totalkostnad för underhållet sett över tid.