Klimatskalet

Definitionen av klimatskal är husets ytterhölje och dit räknas yttertak, fasad, golv, fönster och ytterdörrar. Öbergs arbetar med klimatskal i Göteborg – en region som har ett särskilt utsatt vädermässigt läge. Påfrestningarna på de olika delarna av klimatskalet är här högre än i andra delar av Sverige.

 

Att det regnar både vertikalt och horisontellt, hårda vindar och sälta från havet i kombination med stora klimatförändringar gör att behovet av underhåll och besiktningar av klimatskal i Göteborg ökar. Och bör göras med allt tätare intervall.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni funderingar på att starta ett byggprojekt som handlar om klimatskalet, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med klimatskal i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojekteringen likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet oftast blir både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det kan löna sig ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra ett arbete med klimatskal i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.


Klimatskalet – skydd mot väder och vind

Att hålla klimatskalet i gott skick är oerhört viktigt. Inte bara för att byggnaden skall se snygg ut – klimatskalets primära uppgift är att stå emot väder och vind. Ser du tecken på att någon del av klimatskalet behöver ses över, är det hög tid att ta frågan på allvar. Att nonchalera uppenbara skador medför onödiga kostnader och bör undvikas.

 

Öbergs är specialister på klimatskalet, till exempel:

fasadrenovering i Göteborg

takomläggning i Göteborg

fönsterrenovering i Göteborg

fönsterbyte i Göteborg

 

Andra arbeten som Öbergs är specialister på:

restaurering av originalfönster

– byte av ytterdörrar

renovering av balkonger i Göteborg

stamrenovering i Göteborg