Kontorsombyggnad

Öbergs arbetar med kontorsombyggnad i Göteborg.

 

Att anpassa ett kontor från en verksamhet till en annan görs ofta i samband med att en ny hyresgäst skall flytta in, men även då den befintliga hyresgästen behöver en justering av lokalen i samband med förändringar av deras verksamhet, till exempel förändringar i personalstyrkan och andra krav på lokalens funktion.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av kontorsombyggnad, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med kontorsombyggnad i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojektering likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet kan bli smidigare och mer kostnadseffektivt. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det kan löna sig ur flera aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en kontorsombyggnad i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

 

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.