Ombyggnad i Göteborg

Öbergs är specialister på ombyggnad i Göteborg. Begreppet ombyggnad innebär att byggnadens konstruktion, planlösning eller funktion ändras. Det kan också vara att den bärande konstruktionen ändras.

 

En ombyggnad kan vara en bra lösning när till exempel ett kontor behöver anpassas till en ny verksamhet eller fler personer. Det kan också vara en bra lösning för kunna använda outnyttjade ytor ­– med en ombyggnad kan de istället bli uthyrningsbara och göra ombyggnadskostnaden till en riktigt bra investering!

 

Exempel på ombyggnadsarbeten som Öbergs är specialister på:

Att ändra planlösning och funktion i ett kontor

• Att ta ner en innervägg

• Att bygga om förråd och cykelrum till lägenheter eller butikslokaler


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av ett ombyggnadsprojekt, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med ombyggnad i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. När till exempel en hyresgäst behöver utöka eller förändra verksamheten, då kan behovet av ombyggnad vara stort. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojektering likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet oftast blir både smidigare och mer kostnadseffektivt. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det lönar ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en ombyggnad i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

 

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.