Avenyn 1

Ombyggnation av restaurang


Fastighetsägare: Wallenstam

Beställare: Restaurang Buenos Aires

Projektledare: Projektgaranti

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Ombyggnation av restaurang

Byggtid: 2016

Öbergs projektledare: Björn Kaborn


Nummer 1 på Göteborgs paradgata

Fastigheten är uppförd 1883. Lokalen som vi bygger om är en före detta restaurang som tidigare inrymdes i källarplanet samt gatuplan samt de två inglasade uteplatserna.

 

Ombyggnationen omfattar källarvåningen samt de två inglasade uteplatserna. I de nya lokalerna skall restaurangen Buenos Aires driva verksamhet.

 

Ombyggnationen omfattar nya golv, ny el, ny planlösning och ommålning.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se