Danska vägen 84


Fastighetsägare: Ernst Rosén AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Takomläggning

Byggtid: 2016

Öbergs projektledare: Björn Kaborn


I stadsdelen Lunden

Danska vägen sägs omnämnd redan på 1730-talet. Då som en väg för ”danska resandes bekvämlighet”. Fastigheten på nuvarande Danska vägen 84 är ett flerbostadshus med 5 – 6 våningar byggt 1965. Taket var i dåligt skick och i behov av renovering.

 

Takrenovering med omläggning av papp, ny läkt och nya pannor. All plåt bytes till ny.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se