Götabergsgatan 17


Fastighetsägare: Platzer Fastigheter

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Renovering av balkong och tegelfasad

Byggtid: 2016

Öbergs projektledare: Christoffer Jenssen


Studenternas Hus, byggt 1932

Balkongen samt balkongräcket var i dåligt skick och behövde renoveras. Då balkongen har kulturhistoriskt värde var det viktigt att renoveringen ej ändrade utseendet på balkongen. Med varsamhet, för att ej skada befintliga synliga konsoler av sten, revs betongplattan.

 

Ny platta formades för att efterlikna ursprungsutseendet. Det befintliga balkongräcket av stål renoverade, blästrades samt lackerades. Räcket vid trappan renoverades på samma sätt. Tegelfasaden i anslutning till trappan renoverades.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se