Kastellgatan 19

Fönsterbyte och renovering av balkonger


Brf namn: Brf Utanverket

Projektörer: Rotpartner

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Fönsterbyte och balkongrenovering

Byggtid: 2015

Öbergs projektledare: Jonas Öberg


Varsam renovering i Linnéstaden

Husen längs Kastellgatan är byggda i början på 1900-talet. Balkongerna på nummer 19 är tidtypiska med en synlig stålbalk i ytterkant med smidda stöd som bär upp balkongerna. Fönster, fasad, smidesräcken och balkonger var i stort behov av renovering efter mer än 100 års påverkan av klimatet.

 

Fasaden och omfattningar renoverades, omfattningar målades och fönster byttes till nya. De rostangripna räckena demonterades. Efter blästring byttes sönderrostade delar av smidet ut till nytt stål, därefter lackerades räckena svarta.

 

Balkongerna (betongen) revs, smidesbalken runt balkongerna rengjordes från rost samt målningsbehandlades. Nya balkonger göts och därefter återmonterades smidesräckena.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se