Kobbarnas Väg 20A

Stamrenovering, nya badrum och nya kök. Omläggning av tak.


Fastighetsägare: Forsmans Gårdsfastighet

Projektör: Engholm Byggkonsult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Stamrenovering, nya badrum och nya kök. Omläggning av tak.

Byggtid: 2015

Öbergs projektledare: Jonas Öberg

Öbergs platschef: Björn Kaborn


Fastighet i Olskroken från 1938

Ombyggnationen omfattade 23 lägenheter. Alla befintliga lägenheter renoverades i sin helhet, vilket innebar att samtliga ytskikt såsom golvbeläggningar, kakel, tapeter etc. revs. Stamrenovering av hela fastigheten utfördes. Köken revs och ersattes med nya köksskåp. Nya tamburdörrar. Samtliga fönster byttes.

 

 

 

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se