Kobbarnas Väg 7

Takomläggning, renovering av balkonger och renovering av fasad.


Beställare: Forsmans Gårdsfastighet

Projektörer: Rotpartner

Brf namn: Brf Väduren nr 4

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Takomläggning, renovering av balkonger och renovering av fasad.

Byggtid: 2015

Öbergs projektledare: Björn Kaborn


Renovering och modernisering

Fastigheten är byggd 1943. Balkongerna är konsolade och bärs upp med armering. Smidesräcken och balkonger var i stort behov av renovering. Smidesräckena var dessutom för låga och klarade ej dagens krav på höjd på 110 cm.

 

Befintliga räcken samt balkongplattorna revs i sin helhet. Nya balkonger göts och därefter monterades nya aluminiumräcken. Fasaden fogades om då fogarna var nedslitna. Taket lades om. Nya plåtbeslag monterades.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se