Kustgatan 12

Renovering av balkonger, plåtmålning samt fasadrenovering


Fastighetsägare: Kjellberg & Möller

Projektör: Betongkonsulten

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Nya balkonger, plåtmålning samt viss fasadrenovering

Byggtid: 2015

Öbergs projektledare: Jonas Öberg


Fastigheten från 1920-talet

Smidesräcken och balkonger var i dåligt skick. När ställningen var rest och fasaden kund besiktigas på nära håll konstaterades att även tegelfasaden och den plåtbeslagna gaveln var i dåligt skick. Delar av fasaden renoverades och det plåtbeslagna burspråket lagades samt målades.

 

Smidesräckena var angripna av rost. Räckena demonterades och blästrades. Efter blästring byttes sönderrostade delar av smidet ut till nytt stål. Räckena kompletterades för att få ökad höjd, därefter lackerades de. Balkongerna revs. Nya balkonger göts och därefter monterades renoverade smidesräcken.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se