Kvarngärdesgatan 8

Hydrofobering tegelfasad och fogning runt fönster


Fastighetsägare: Brf Kvarngärdesgatan 8

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Hydrofobering av tegelgavel samt fogkomplettering runt fönster

Byggtid: 2016

Öbergs projektledare: Jonas Öberg


Fastigheten byggdes 1946

Gaveln fogades om samt hydrofoberades (transparent impregnering) år 2006 och behövde en ny behandling med hydrofoberingsvätska. Murbruksfogarna runt fönster var dåliga och behövde kompletteras. Även delar av fasaden mot söder samt skorsten var i behov av omfogning.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se