Lagerströmsplatsen 2

Balkongrenovering och fasadrenovering. Hydrofobering av fasaden.


Fastighetsägare: KB Söderparken Bilton & Co

Projektör: Engholm Byggkonsult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Balkongrenovering och fasadrenovering. Hydrofobering av fasaden.

Byggtid: 2011

Öbergs projektledare: Jonas Öberg


Utsatt läge sedan 1938

Denna hörnfastighet är mycket utsatt för väder och vind. Innan renovering av fasad, balkonger, fönster och tak var fastighetens skick mycket dåligt. Balkongräcken och balkonger var i stort behov av renovering. Balkongräckena var dessutom för låga och klarade ej dagens höjdkrav på 110 cm.

 

Befintliga räcken samt balkongplattor revs i sin helhet. Nya balkonger göts och därefter monterades nya aluminiumräcken. Fasaden fogades om då fogarna var hårt nedslitna och vissa delar fick muras om. Taket lades om. Nya plåtbeslag monterades. Fastighetens fönster renoverades eller byttes till nya.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se