Marklandsg. 33-39

Renovering av balkonger


Fastighetsägare: Stena Fastigheter Göteborg AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Balkongrenovering

Byggstart: 2016

Öbergs arbetschef: Bjarne Johansson

Öbergs platschef: Jörgen Wessberg


Fastighet i Högsbo från 1961

Balkongerna som är av konsolande typ behövde renoveras. De mot söder och väster var i stort behov av renovering men balkongräckena var i gott skick och kunde behållas. Befintliga räcken demonterades, därefter revs balkongplattorna i sin helhet. Nya balkonger göts och därefter monterades nya aluminiumräcken. Balkonger mot norr var i behov av renovering men kunde klara sig med enbart betonglagning.

 

En piskbalkong på taket renoverades. Befintlig betongplatta inkl. tätskikt och isolering revs. Nytt tätskikt monterades, därefter lades ny isolering som kompletterades med en gjuten betongplatta.

 

Undersida av takfot i lättbetong renoverades.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se