Molnvädersg. 20-32

Byte av fönster samt fönsterdörrar


Fastighetsägare: HSB brf Stjärnbilden

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Byte av fönster samt fönsterdörrar

Byggtid: 2016 – 2017

Öbergs projektledare: Jörgen Wessberg


Tio våningar med utsikter

I HSB Brf Stjärnbilden finns totalt 192 lägenheter. I projektet ingår utbyte av 1012 fönsterenheter, asbest- och PCB-sanering av alla fönster, samt tvättning av fasad. I projektet har ca 10 000 kvm ställning uppförts.

Byggnaden uppfördes 1958.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se