Raketgatan 15

Renovering av klimatskal


Byggherre: Riksbyggen Bostad

Adress: Raketgatan 15

Brf namn: Brf Norra Guldheden

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Klimatskal (balkongrenovering, takomläggning, fasadrenovering, fönsterrenovering)

Byggtid: 2015 – 2017

Öbergs arbetschef: Bjarne Johansson

Öbergs platschef: Christoffer Jensen


40-talshus på Guldheden

Tegelhus från slutet av 40-talet där fasader mot söder, väster och öster blev beklädda med ett enskikts putssystem i början av 2000-talet. Gamla inåtgående fönster med kraftiga karmar som ger särskild karakteristik till huset. Balkonger med smidesräcken klädda med klassisk sinusformad balkongplåt. Tak av enkupigt lertegel. Hela området har bevarandekrav med riksintresse varför renoveringen måste gå varsamt fram för att inte ändra utseendet.

 

Högt upp på norra Guldheden är husen hårt utsatta för västanvind och slagregn och man har haft problem med fuktgenomslag på insidan av väggar mot söder och väster. Därför var behovet stort av att reparera det hårt ansatta klimatskalet. Balkongerna var på många ställen söndersprängda av rostande armering och räckena mycket hårt angripna. Taket var original från 40-talet.

 

Enskiktsputsen byttes mot en Serporoc tjockputs med stenullsisolering. Taket lades om med nytt enkupigt tegel, fönstren renoverades och målades för att behålla det karakteristiska utseendet. Balkongplattorna revs, armerades och göts om. Nya balkongräcken tillverkades lika de befintliga och förseddes med balkongplåtar.

 

Nu är huset åter redo för många år av hårt klimat.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se