Raketgatan 8

Renovering av klimatskal


Byggherre: Riksbyggen Bostad

Brf namn: Brf Norra Guldheden

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Klimatskal (balkongrenovering, takomläggning, fasadrenovering, fönsterrenovering)

Byggtid: 2015 – 2017

Öbergs arbetschef: Bjarne Johansson

Öbergs platschef: Christoffer Jensen


40-talshus på Guldheden

Tegelhus från slutet av 40-talet med en tunn stänkputs utanpå teglet. Gamla inåtgående fönster med kraftiga karmar som ger särskild karakteristik till husen. Balkonger med smidesräcken klädda med klassisk sinusformad balkongplåt. Tak av enkupigt lertegel. Hela området har bevarandekrav med riksintresse varför renoveringen måste gå varsamt fram för att inte ändra utseendet.

 

Högt upp på norra Guldheden är husen hårt utsatta för västanvind och slagregn och det syntes tydligt på husens fasader och fönster mot väster. Där var behovet stort av att reparera det hårt ansatta klimatskalet. Balkongerna var på många ställen söndersprängda av rostande armering och räckena mycket hårt angripna. Taken var original från 40-talet.

 

Fasader, tak, fönster och balkonger renoverades. Taken lades om med nytt enkupigt tegel, fönstren renoverades alternativ byttes ut till nya lika befintliga. Balkongplattorna revs och armerades och göts om. Befintliga balkongräcken lagades, blästrades och målades. Nya balkongplåtar monterades. Fasaden reparerades, djupimpregnerades och målades med en silkatfärg.

 

Nu är husen åter redo för många år av hårt klimat.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se