Ranängsgatan 6

Renovering av fasad, balkonger, fönster.


Beställare: Brf Stampen 19:10

Entreprenadform: 

Projektets omfattning: Åtgärder mot generella fuktproblem. Renovering av fasad, balkonger och fönsteromfattningar. Hydrofobering av  fasaden.

Byggtid: 2016

Öbergs projektledare: Jonas Öberg

Öbergs platschef: Christoffer Jensen


Fastighet i Gårda från 1928

Fastigheten fogades om av en annan byggare för 7 år sedan på grund av problem med fukt på insidan, i lägenheterna. Tyvärr fortsatte problemen efter det att fasaden var omfogad.

 

Öbergs Bygg fick frågan om vad vi ansåg borde göras. Efter noggrann undersökning av problemen, föreslog Öbergs ett åtgärdsprogram med flera olika punkter.

 

Åtgärderna var bland andra byte av plåtomfattningar runt fönster och andra plåtanslutningar. Putsade omfattningar som var skadade renoverades samt målades med en diffusionsöppen silikatfärg från KEIMS.

 

Fasaden hydrofoberades (en typ av impregnerande bahandling). Två franska balkonger (betongen) revs och nya balkonger göts. Därefter återmonterades smidesräckena. I lägenheterna renoverades insidan av fasadväggarna. Vissa väggar var så dåliga att putsen revs och putsade om, för att sedan målas med en diffusionsöppen silikatfärg från KEIMS.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se