Södra Vägen 67 & 75

Renovering av balkonger


Beställare: Kjellberg & Möller AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Balkongrenovering

Byggstart: 2016

Öbergs projektledare: Bjarne Johansson


Centrala fastigheter anno 1929

Tidtypiska balkonger med synlig, bärande stålbalk. Rostangripna smidesräcken och balkonger var i stort behov av renovering. Räckena var dessutom för låga och klarade ej dagens krav på 110 cm höjd.

 

Åtgärder

Räckena demonterades och blästrades. Efter blästring byttes sönderrostade delar av smidet ut till nytt stål. Räckena kompletterades för att få ökad höjd, därefter lackerades de. Balkongerna (betongen) revs, smidesbalken runt balkongerna rengjordes från rost samt målningsbehandlades. Nya balkonger göts och därefter monterades smidesräckena.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se