Såggatan 35 A – H

Renovering balkonger


Brf namn: Brf Svenska Folkbyggen nr 2

Projektör: VBK

Entreprenadform: Delad entreprenad

Projektets typ: Renovering balkonger

Byggtid: 2015 – 2016

Öbergs projektledare: Bjarne Johansson


Fastighet i Majorna från 1943

De rostiga smidesräckena demonterades och blästrades. Efter blästring byttes sönderrostade delar av smidet ut till nytt stål, därefter lackerades de. Befintlig sinusprofilerad plåt byttes till ny.

 

Balkongplattorna var i varierande skick och flertalet av dem reparerades. Men en del av balkongerna var i så dåligt skick, att de bilades ned i sin helhet, för att gjutas nya. Därefter återmonterades de renoverade smidesräckena.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se