Skäpplandsgatan 4 – 8

Ombyggnation av vindsförråd till nya lägenheter. Stamrenovering, fönsterbyte, fasadrenovering, nya kök och badrum.


Fastighetsägare: Amlövs Byggnadsbolag

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets typ: Ombyggnation av vindsförråd till 5 nya lägenheter. Stamrenovering, fönsterbyte, fasadrenovering, nya kök och badrum.

Byggtid: 2011 – 2012

Öbergs projektledare: Jonas Öberg

Öbergs platschef: Björn Kaborn


Fastighet i Högsbo, byggd 1961

Ombyggnationen omfattade 66 befintliga lägenheter samt ändring av vind till 5 st nya lägenheter. Stamrenovering av hela fastigheten utfördes.

 

Alla befintliga lägenheter renoverades i sin helhet, vilket innebar att samtliga ytskikt såsom golvbeläggningar, kakel, tapeter etc. revs. Köken revs och ersattes med nya köksskåp. Nya tamburdörrar. Nya entrédörrar. I vissa fall ändrades kökets samt badrummens läge för att möta dagens krav på boendemiljö.

 

Ställnig med vädertak byggdes för att kunna riva bort hela vindplanet. Samtliga fönster byttes. Balkongerna renoverades. Fasaden renoverades. Tegelfogarna sågades partiellt ur samt ersattes med nya fogar. Vissa tegelbalkar byttes. Gavel mot söder kläddes med nya Steniskivor.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se