Storgatan 35

Fasadrenovering, balkongrenovering, fönsterrenovering och takomläggning.


Fastighetsägare: KB Storgatan 35 Göransson & Co

Projektör: Engholm Byggkonsult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Fasadrenovering, balkongrenovering, fönsterrenovering och takomläggning.

Byggtid: 2012

Öbergs projektledare: Jonas Öberg


Paradfastighet från 1899

Innan renovering av fasad, balkonger, fönster och tak var fastigheten i mycket dåligt skick. Balkongerna var förstärkta med en smideskonstruktion för att överhudtaget hållas uppe. Smidesräcken var rostiga och balkonger var i stort behov av renovering. Räckena var dessutom för låga och klarade ej dagens höjd krav på 110 cm.

 

Räckena demonterades och blästrades. Därefter byttes delar av smidet ut till nytt stål. Räckena kompletterades för att få ökad höjd, varefter de lackerades. Balkongerna och smideskonstruktionen revs. Nya balkonger göts och därefter återmonterades smidesräckena.

 

De befintliga skifferplattorna på taket demonterades samt återmonterades efter att ny takpapp lagts. All plåt på taket revs och ersattes med ny plåt. Samtliga fönster renoverades.

 

Fasaden inkl omfattningar, frontespiser etc. renoverades samt målades.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se