Tvärhandsgatan 2-12

Ombyggnation av förråd till lägenheter. Stamrenovering, fönsterbyte, fasadrenovering, nya kök och badrum.


Fastighetsägare: Åke Carlssons dbo

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektets omfattning: Ombyggnation av förråd till 5 nya lägenheter i gatuplan. Stamrenovering, fönsterbyte, fasadrenovering, nya kök och badrum.

Byggtid: 2013 – 2014

Öbergs projektledare: Jonas Öberg

Öbergs platschef: Björn Kaborn


Fastighet från 1961 i Högsbo

Ombyggnationen omfattade 66 befintliga lägenheter samt ändring av vind till 5 st nya lägenheter. Stamrenovering av hela fastigheten utfördes. Alla befintliga lägenheter renoverades i sin helhet, vilket innebar att samtliga ytskikt såsom golvbeläggningar, kakel, tapeter etc. revs. Köken revs och ersattes med nya köksskåp. Nya tamburdörrar. Nya entrédörrar.

 

Ställning med vädertak byggdes för att kunna riva bort hela vindsplanet. I vissa fall ändrades kökets samt badrummens läge för att möta dagens krav på boendemiljö. Samtliga fönster byttes.

 

Balkongerna renoverades. Fasaden renoverades. Tegelfogarna sågades partiellt ur samt ersattes med nya fogar. Vissa tegelbalkar byttes.

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se