Renovering i Göteborg

Öbergs arbetar med restaurering och renovering i Göteborg.

 

Begreppet renovering kommer från latinet och betyder ungefär ”att förnya”. Och det är oftast det som är syftet när det talas om att en byggnad skall renoveras. Att helt enkelt förnya byggnadens utseende och kanske också funktion. Att renovera betyder också att man ökar byggnadens livslängd.

 

Begreppet restaurera avser däremot att återställa ett objekt till sitt ursprungliga skick och funktion. Restaurering är ofta aktuellt när det gäller till exempel kulturfastigheter där det kan handla om att både återställa och att återskapa originaldetaljer. Om det handlar om att återställa eller att återskapa beror givetvis på den befintliga byggnadens och detaljernas skick.

 


 

Exempel på renoveringar som Öbergs är specialister på:

fasadrenovering i Göteborg

– balkongrenovering i Göteborg

takomläggning i Göteborg

stamrenovering i Göteborg

 

Exempel på restaureringar som Öbergs är specialister på:

restaurering av originalfönster

– restaurering av originaldörrar

restaurering av en K-märkta fasader

restaureringar av sekelskiftesbalkonger


Vi hjälper dig gärna!

Har ni funderingar på att starta ett byggprojekt som handlar om att renovera eller att restaurera, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med renovering i Göteborg och restaurering i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojektering likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet oftast blir både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det kan löna sig ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en renovering i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

 

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.