Stambyte

Öbergs arbetar med stambyten i Göteborg och stamrenovering i Göteborg.

 

Varm- och kallvattenrör samt rör för avlopp behöver renoveras med jämna mellanrum. Tidsintervallen kan vara så långa som 50 år, men kan ofta behöva ses över långt innan dess. Rörstammar i dåligt skick kan leda till allvarliga vattenskador med stora kostnader som följd.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni behov av stambyte, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med stambyte i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojektering likväl som själva stambytet blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet ofta blir smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det är lönsamt ur ett flertal aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra ett stambyte i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

 

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.

Stambyte – mer än bara byte av rör

Begreppet stambyte handlar egentligen om att byta rörstammarna i en byggnad. Med rörstammar menas rör för varm- och kallvatten samt de rör där avloppsvatten leds ut.

 

Stambyte är ett relativt omfattande ingrepp i en byggnad. Därför försöker man ofta samordna rör- och ledningsbyten med andra åtgärder, till exempel att renovera badrum och andra våtutrymmen, renovera kök, dra ny el etcetera.

 

Stambyte för bättre ekonomi

Att hålla rör och ledningar i gott skick är oerhört viktigt för att undvika vattenskador. Läckande rör kan orsaka stora vattenskador, vilket kan orsaka både mögelskador och rötskador. Passar man på att byta även badrumsporslin och vitvaror i köket, kan man också minska sina driftskostnader. Moderna toalettstolar förbrukar mindre mängd vatten än gamla. Vitvaror som diskmaskiner och tvättmaskiner likaså.

 

Ser du tecken på att rören behöver ses över, är det hög tid att ta frågan på allvar. Att nonchalera uppenbara skador medför onödiga kostnader och bör undvikas.

Besiktiga dina egna rörstammar

Ett bra sätt att göra en första bedömning av rörens skick är att själv göra en ytlig översyn. Du kan också ta reda på när det senaste stambytet gjordes och därmed bilda dig en uppfattning om när i tiden det kan vara dags.

 

Leta efter fuktfläckar på både inomhusväggar och på utsidan av fasaden. Rostiga avloppsrör i källaren kan vara ett tecken på att något bör göras. Likaså kan ofta förekommande stopp i avloppen bero på rostiga rör, vilket är tecken på att stammarna är i ett dåligt skick.

 

Alla skador är dock inte synliga vid en ytlig besiktning och det kan krävas yrkeskunnigt folk för att bättre bedöma takets skick. En tumregel är att ju tidigare i processen åtgärden sätts in, desto lägre totalkostnad för underhållet sett över tid.